Digitale Handtekening

Laat de ontvanger eenvoudig en rechtsgeldig de overeenkomst voorzien van een Digitale Handtekening, om sneller, efficiënter en gebruiksvriendelijker een akkoord op documenten te krijgen.

Een rechtsgeldige elektronische handtekening

De Digitale Handtekening heeft dezelfde juridische waarde als die van een ‘natte handtekening’, mits er aan de volgende eisen kan worden voldaan:

1. Ze is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
2. Ze maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
3. Ze komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
4. Ze is op zodanige wijze aan het elektronische bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;

Aangetekend Mailen voldoet met deze optie volledig aan de gestelde richtlijnen en kan daarom uitkomst bieden bij vele contracten. De juridische waarde is door ICT Recht geaudit, dit rapport kunt u hier opvragen.

Voordelen van de Digitale Handtekening

Deze vorm van ondertekenen kunnen vele offerte- en overeenkomstprocessen vereenvoudigen, waardoor er een vlottere doorlooptijd gerealiseerd kan worden en ten goede komt van de klanttevredenheid. Geen complexe processen, zware ontwikkelingen of exotische apps!

Als afzender richt je je daarom enkel nog op die documenten die niet goed gaan, alles wat wel goed gaat wordt automatisch afgehandeld.

Neem voor meer informatie contact met ons op!