Aangetekend Mailen ®

Het snel, efficiënt, veilig en met zekerheid versturen van digitale bestanden al dan niet via e-mail wordt steeds belangrijker. De technologie van Aangetekend Mailen speelt in op deze verandering. Hierdoor krijgt u meer grip op het post verzend- en ontvangstproces, waarbij interne processen zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd dienen te worden.

Met een dienst van een elektronisch aangetekende brief kan een relatieve rechtszekerheid worden geboden over het feit dat elektronische gegevens op integere wijze werden verzonden en ontvangen, evenals over de verzend- en ontvangstdatum van deze gegevens.

Verzender Aangetekend Mailen
Als verzender wilt u zekerheid hebben of uw bericht bij de juiste persoon aankomt en het originele bericht zeker stellen.

De dienst van een elektronisch aangetekende brief is beveiligd en geeft garanties over zijn verzending en ontvangst, evenals over de inhoud van het bericht. Ze garandeert tevens dat een rechter met deze elementen, in voorkomend geval en naar eigen goeddunken, een extra bewijskracht kan geven aan dit type verzending.

Ontvanger Aangetekende email
Als ontvanger heeft u van Aangetekend Mailen® een elektronisch aangetekende zending ontvangen waarin u gevraagd wordt deze te accepteren. Zelfs als u niets doet zal onze dienst registeren dat de mail succesvol in uw mailbox is afgeleverd.

Digitale Handtekening

Tevens kan de verzender met de Aangetekende email de optie mee sturen voor een Digitale Handtekening retour, waarmee de ontvanger eenvoudig zijn handtekening kan zetten. Hiermee geeft de ontvanger aan dat deze akkoord gaat met de inhoud van het document. Deze manier van ‘ondertekenen’ staat gelijk aan het handmatig plaatsen van een handtekening en is daarmee rechtsgeldig.