Verifieer uw document

Op deze pagina kunt u als verzender of ontvanger van een aangetekende mail de echtheid van het meegestuurde document verifieren. Heeft u de aangetekende mail na 5 juni 2017 ontvangen? Indien dit niet het geval is dan kunt u dit controleren op de volgende pagina *.

  • Selecteer of sleep een document in het vak hieronder. De bijbehorende vingerafdruk zal er onder verschijnen.
  • Kopieer of type daarna de vingerafdruk vanuit de correspondentie van Aangetekend Mailen in het veld daar onder.

Als deze vingerdrukken met elkaar overeenkomen, dan kunt u er zeker van zijn dat het verzonden en ontvangen bestand gelijk zijn en bent u dus zeker van de echtheid van het document.


Of sleep een document hierheen.

Verifieer uw document door hieronder de vingerafdruk te plakken die u van Aangetekend Mailen per mail heeft ontvangen.

* Aangetekend Mailen maakt sinds 6 juni gebruik van een complexere vingerafdruk (SHA256).