skip to Main Content

Aangetekend Mailen Plus

Nog meer zekerheid bij het verzenden van uw documenten?

Aangetekend Mailen Plus is een van de vijf vertrouwensdiensten conform de eIDAS-Verordening. Met deze variant van Aangetekend Mailen wordt volledig voldaan aan de hoogste Europese regelgeving. De eIDAS-Verordening is door de Europese Unie opgezet om het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten. Het gaat bij een eIDAS gekwalificeerde email vooral om de identificatie van zowel zender als ontvanger en een nog zorgvuldiger wijze van transport van de email.

Probeer het direct

Over eIDAS

De eIDAS-Verordening is opgezet om te komen tot Europese standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, gegevensbescherming, bedrijfsprocessen, digitale handtekeningen, elektronische zegels, identificatie, authenticatie en competenties om betrouwbare communicatie mogelijk te maken. eIDAS staat voor Electronic Identification (eID) and Trust Services.

De combinatie van eID en Trust Services zorgt ervoor dat digitale documenten dezelfde status hebben als de traditionele papieren processen, zodat bijvoorbeeld vertrouwelijke en/of juridische stukken beveiligd en rechtsgeldig via ERDS kunnen worden verzonden.

Qualified Trusted Service Provider

Aangetekend Mailen Plus is de vertrouwensdienst ERDS uit de eIDAS-Verordening. Vertrouwens­diensten worden geleverd door gekwalificeerde Trusted Service Providers (qTSP) die een zeer strenge en intensieve assessment voor de conformiteit met de eIDAS-Verordening moeten doorlopen alvorens zij deze status kunnen krijgen. Deze qTSP’s zijn te vinden op de Europese Trust List. Aangetekend B.V. is een qTSP en daarmee herkenbaar aan het eIDAS-logo.

Rechtsgeldig

Digitalisering vraagt om verandering. Daarom starten vele organisaties in een beperkte omgeving, waarbij we met een klein team inventariseren, implementeren en verbeteren. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige oplossing voor de gehele organisatie.

Wanneer Aangetekend Mailen Plus?

De keuze voor Aangetekend Mailen of Aangetekend Mailen Plus is afhankelijk van de inschatting van de gebruiker van de dienst:

  • Hoe zwaarwegend is de identiteit van de beoogde ontvanger?
  • Is het voor de ontvanger van belang om absolute zekerheid te hebben over de identiteit van de zender?
  • Hoe groot is het belang dan wel het afbreukrisico van het over te brengen document?
  • Hoe belangrijk is de borging van de privacy van het te verzenden document in de zin van dat uitsluitend de beoogde ontvanger toegang krijgt tot de inhoud?
  • Kan nauwkeurige identificatie een rol spelen als bewijslast bij een eventuele rechtszaak?

Ervaar nu gratis

Ook Aangetekende Mail ontvangen? Probeer het gratis uit en ontdek zelf het gemak.

Probeer het nu

eIDAS

European Qualified
Trust Service Provider

Meer weten?

    Back To Top
    Search