skip to Main Content

Veilig Mailen

Wat is het?

Veilig Mailen maakt het mogelijk om gegevens via elektronische middelen tussen derden te verzenden, en die daarmee bewijs verschaft over de authenticatie van de verzender, ontvanger en de verzonden gegevens. Daarbij worden de verzonden gegevens beschermt tegen risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen.

Op dit moment wordt de NEN-norm NTA7530 ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen NEN, IVO Rechtspraak, gebruikers en leveranciers waarvan Aangetekend B.V. er een van is. In deze norm worden er afspraken gemaakt wat Veilig Mailen technisch inhoudt.

Vraag de gratis brochure aan
Beveiligd Mailen

Aangetekend versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend efficient

Efficient

Aangetekende brief

Kostenbesparing

Is Veilig Mailen wettelijk geregeld?

Veilig Mailen heeft nu al dezelfde status als een faxbericht. Dat staat in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling. Dat betekent dat een processtuk op papier moet worden nagestuurd als het volgens de wet ondertekend moet worden. Ook in de Nota van Toelichting bij het per 1 januari 2021 in werking getreden Besluit elektronisch procederen (Bep) (wetten.overheid.nl) wordt aan Veilig Mailen dezelfde status toegekend als aan de fax. Alleen het middel wijzigt en niet de juridische grondslag.

Op het gebied van Veilig Mailen is het behalen van gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener met een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging (ook wel qERDS genoemd: qualified Electronic Registered Delivery Service) de hoogst haalbare juridisch status conform de Europese eIDAS-Verordening.

Aangetekend B.V. levert als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener de hoogst beveiligde vorm van Veilig Mailen. Aangetekend Mailen is namelijk als enige in Nederland gekwalificeerd volgens de eIDAS-Verordening, de standaard voor elektronisch aangetekende bezorging, hét alternatief voor bijvoorbeeld de fax.

eIDAS

Wat is de eIDAS-Verordening?

De eIDAS-Verordening staat voor electronic IDentification, Authentication and trust Services en heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de EU te vergroten. De eIDAS-Verordening omvat een vijftal zogenaamde vertrouwensdiensten, waarvan de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging er een van is. De GDPR ofwel in Nederland de AVG is impliciet opgenomen in de Verordening.

In Nederland is Aangetekend BV de enige partij dat over een eIDAS kwalificatie met een qERDS beschikt: EU Trusted List

Wat houdt de nieuwe NEN-norm NTA 7530 in?

Deze nieuwe NEN-norm bevat afspraken om data veilig en zonder verlies van informatie te kunnen uitwisselen:

  • Naast de veiligheid wordt ook aangetoond dat e-mailverkeer heeft plaatsgevonden tussen de juiste partijen.
  • De afzender ontvangt een ontvangstbevestiging met datum en tijdstip.

De NEN-norm wordt eind 2021 van kracht en is een voorwaarde voor Veilig Mailen met bijvoorbeeld de Rechtspraak. De NTA 7530 gebruikt de eIDAS-Verordening als uitgangspunt. Deze Verordening is sinds 2016 van kracht in alle landen van de Europese Unie.

eIDAS

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service - dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

QTSP Aangetekend

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

 

Zij maken al gebruik van Aangetekend Mailen

Aanvullende diensten

Digitale Handtekening

Met Aangetekende Mailen kun je de ontvanger op eenvoudige wijze vragen documenten te ondertekenen. Als afzender weet je precies waar het contract zich begeeft en wanneer er een ondertekening heeft plaatsgevonden.

Lees meer >>

Twee-factor authenticatie

De 2FA per SMS is een extra beveiligingsstap om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer je wilt dat de mail door een specifiek persoon kan worden geopend schakel je de 2FA functie in. Zo voorkom je een datalek.

Lees meer >>

SEPA Machtigingen

Het afsluiten van (zakelijke) Incassomachtiging op papier kan een kostbaar proces zijn. Terwijl het innen van facturen van cruciaal belang is. Met de optie SEPA machtiging verkrijg je de juiste incassomachtiging.

Lees meer >>

 

 

 

Back To Top