skip to Main Content

Zorg

Zorg

Zeker gelet op de dynamiek in vraag en aanbod van de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling in de Zorg, is het een uitdagend traject om tot sluitende oplossingen te komen, die voldoen aan de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg.

Aangetekend versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend efficient

Efficient

Aangetekende brief

Kostenbesparing

Communiceren in de Zorg

Borging van privacy en integriteit van berichten speelt natuurlijk ook in de Zorg. In Nederland zijn er bijna 130.000 zorgaanbieders werkzaam. Dagelijks communiceren zij met zorgverleners, zorgverzekeraars, diverse overheidsinstellingen en uiteraard met de patiënten en eventuele mantelzorgers. Er worden nog veel verschillende methoden en technieken gebruikt voor digitale communicatie. Er zijn te veel soorten berichten en veel verschillende wijze waarop deze verwerkt worden. Regelmatig wordt er nog onnodig gebruik gemaakt van handmatige acties waardoor de veiligheid van de communicatie niet gegarandeerd kan worden.

Aangetekend Mailen

Aangetekend Mailen is een van de ondertekenaars van de Intentieverklaring Veilige Mail. Wij hebben ons daarmee gecommitteerd aan een actieve inzet bij het realiseren van gebruiks¬vriendelijke en veilige mail in de zorg. Overigens is Aangetekend Mailen al geruime tijd actief in de Zorg. Onze dienst wordt door diverse zorginstellingen met succes ingezet.

NTA7516

Experts uit verschillende organisaties hebben in opdracht van het Informatieberaad Zorg gewerkt aan een nieuwe norm voor het gebruik van e-mail in de zorg. De NTA7516 norm schept een nieuwe richtlijn waaraan veilig e-mailen in de zorg moet voldoen en geeft daarmee duidelijkheid aan de eisen die worden gesteld bij het versturen van persoonlijke gezondheidsinformatie.

eIDAS

Met de inzet van IPEX wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

QTSP Aangetekend

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft IPEX NV met de diensten Standaard Aangetekend Mailen en Gekwalificeerd Aangetekend Mailen in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

 

Aanvullende diensten

Digitale Handtekening

Met Aangetekende Mailen kun je de ontvanger op eenvoudige wijze vragen documenten te ondertekenen. Als afzender weet je precies waar het contract zich begeeft en wanneer er een ondertekening heeft plaatsgevonden.

Lees meer >>

Twee-factor authenticatie

De 2FA per SMS is een extra beveiligingsstap om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer je wilt dat de mail door een specifiek persoon kan worden geopend schakel je de 2FA functie in. Zo voorkom je een datalek.

Lees meer >>

SEPA Machtigingen

Het afsluiten van (zakelijke) Incassomachtiging op papier kan een kostbaar proces zijn. Terwijl het innen van facturen van cruciaal belang is. Met de optie SEPA machtiging verkrijg je de juiste incassomachtiging.

Lees meer >>

 

 

Back To Top