Aangetekend Mailen Plus

Nog meer zekerheid bij het verzenden van uw documenten?

Aangetekend Mailen Plus is een van de vijf vertrouwensdiensten conform de eIDAS-Verordening. Met deze variant van Aangetekend Mailen wordt volledig voldaan aan de hoogste Europese regelgeving. De eIDAS-Verordening is door de Europese Unie opgezet om het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten. Het gaat bij een eIDAS gekwalificeerde email vooral om de identificatie van zowel zender als ontvanger en een nog zorgvuldiger wijze van transport van de email.

Download brochure

eIDAS

Aangetekend B.V. en haar distributeur in België IPEX N.V./ S.A. zijn beiden gekwalificeerde vertrouwensdienstverleners voor ERDS en qERDS ((qualified) Electronic Registered Delivery Service – dienst voor elektronisch aangetekende bezorging). Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlenerers (Qualified Trust Service Providers) hebben de diensten Aangetekend Mailen (ERDS) en Aangetekend Mailen Plus (qERDS) in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Trust list eIDAS – België en Trust list eIDAS – Nederland

Wanneer Aangetekend Mailen Plus?

De keuze voor Aangetekend Mailen of Aangetekend Mailen Plus is afhankelijk van de inschatting van de gebruiker van de dienst:

  • Hoe zwaarwegend is de identiteit van de beoogde ontvanger?
  • Is het voor de ontvanger van belang om absolute zekerheid te hebben over de identiteit van de zender?
  • Hoe groot is het belang dan wel het afbreukrisico van het over te brengen document?
  • Hoe belangrijk is de borging van de privacy van het te verzenden document in de zin van dat uitsluitend de beoogde ontvanger toegang krijgt tot de inhoud?
  • Kan nauwkeurige identificatie een rol spelen als bewijslast bij een eventuele rechtszaak?

Gekwalificeerd versus standaard Aangetekend Mailen

 

Aangetekend B.V. biedt beide: zowel gekwalificeerd als standaard Aangetekend Mailen. De eIDAS-verordening kent twee varianten van de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging:

  • Niet-gekwalificeerde (‘normale’) variant overeenkomstig artikel 43, lid 1 (d.w.z. Aangetekend Mailen)
  • Gekwalificeerde variant overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 44 (d.w.z. Aangetekend Mailen Plus)

85% van de Aangetekende Mails waren eerder geen aangetekende poststukken

Vraag gratis brochure aan

[ninja_form id=”1″]

Dé oplossing voor
alle belangrijke documenten

 


Beveiligd

Efficiënt

Rechtsgeldig

eIDAS QTSP

Zij maken al gebruik van Aangetekend Mailen

  Certificeringen

       

Een eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top