Aangetekend Mailen

Beveiligd & Rechtsgeldig documenten versturen

Aangetekend Mailen maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens te e-mailen waarbij er bewijs wordt verschaft ten aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen.

Download brochure

Eenvoudig in gebruik

Het versturen van aangetekende e-mails is heel eenvoudig. Weg met de additionele, lastige, Mijn-omgevingen. Aangetekend Mailen is heel eenvoudig te integreren binnen de systemen van jouw organisatie en kent een minimale IT-impact. Met de integratie in o.a. Outlook kunnen de gebruikers ongeacht tijdstip en locatie een Aangetekend Mailen versturen alsof het een gewone e-mail is. Behalve de integratie in het mailprogramma, kan Aangetekend Mailen ook worden geïntegreerd in een workflow zodat documenten volledig geautomatiseerd kunnen worden verzonden en afgehandeld. Hiermee kan een proces van dagen worden ingekort naar slechts een paar uur. Er zijn twee varianten van Aangetekend Mailen Standaard en Gekwalificeerd.

Wanneer Aangetekend Mailen Standaard of Gekwalificeerd?

De keuze voor Aangetekend Mailen of Aangetekend Mailen Plus is afhankelijk van de inschatting van de gebruiker van de dienst:

 • Hoe zwaarwegend is de identiteit van de beoogde ontvanger?
 • Is het voor de ontvanger van belang om absolute zekerheid te hebben over de identiteit van de zender?
 • Hoe groot is het belang dan wel het afbreukrisico van het over te brengen document?
 • Hoe belangrijk is de borging van de privacy van het te verzenden document in de zin van dat uitsluitend de beoogde ontvanger toegang krijgt tot de inhoud?
 • Kan nauwkeurige identificatie een rol spelen als bewijslast bij een eventuele rechtszaak?

Aangetekend Mailen Standaard

AANGETEKEND MAILEN
STANDAARD – ERDS
 • Veilig conform AVG
 • Rechtsgeldig, bewijslast bij Verzender
 • ERDS (Electronic Registered Delivery Service)
 • Efficiënt
 • 24/7 inzetbaar, realtime volgbaar
 • Outlook plugin en via API te gebruiken
 • Meerdere talen beschikbaar

 

 

 

 

OPTIONEEL

 • Twee-factor authentificatie (2FA)
 • Digitaal Ondertekenen van bestanden
 • Grote Bestanden versturen
Conform artikel 43 eIDAS verordening

Aangetekend Mailen Gekwalificeerd

AANGETEKEND MAILEN PLUS
GEKWALIFICEERD – qERDS
 • Veilig conform AVG
 • Rechtsgeldig, bewijslast bij Geadresseerde
 • qERDS (qualified Electronic Registered Delivery Service)
 • Efficiënt
 • 24/7 inzetbaar, realtime volgbaar
 • Outlook plugin en via API te gebruiken
 • Meerdere talen beschikbaar

PLUS

 • Identificatie Verzender op een hoger niveau
 • Identificatie Ontvanger op een hoger niveau (SMS of eID/itsme)
 • Twee-factor authenticatie (2FA) voor zowel Verzender als Ontvanger verplicht
 • Verificatie op geboortedatum verplicht qERDS IPEX N.V./S.A. België

OPTIONEEL

 • Digitaal Ondertekenen van bestanden
 • Grote Bestanden versturen
Conform artikel 44 eIDAS verordening

85% van de Aangetekende Mails waren eerder geen aangetekende poststukken

eIDAS

Aangetekend B.V. en haar distributeur in België IPEX N.V./ S.A. zijn beiden gekwalificeerde vertrouwensdienstverleners voor ERDS en qERDS ((qualified) Electronic Registered Delivery Service – dienst voor elektronisch aangetekende bezorging). Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlenerers (Qualified Trust Service Providers) hebben de diensten Aangetekend Mailen (ERDS) en Aangetekend Mailen Plus (qERDS) in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Trust list eIDAS – België en Trust list eIDAS – Nederland

Vraag gratis brochure aan

[ninja_form id=”1″]

Dé oplossing voor
alle belangrijke documenten

 


Beveiligd

Efficiënt

Rechtsgeldig

eIDAS QTSP

Zij maken al gebruik van Aangetekend Mailen

  Certificeringen

       

Een eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top